Just nu har vi plats för en ny boende på Solsunda.

Solsunda är ett hem i Stockholm för vård och boende för vuxna med psykisk ohälsa. I SSIL:s senaste kvalitetsindex fick vi genomgående höga omdömen, de flesta långt över medelvärdet. Vi är extra stolta över helhetsbedömningen samt vårt arbete med att motivera våra boende. Det är centrala faktorer som betyder trygghet både för de boende samt dig som är handläggare.

Vi erbjuder:

ADL utredningar
Hög psykiatrisk kompetens
Multiprofessionella team
Täta kontakter med dig som är handläggare
Trygg herrgårdsliknande miljö
God vällagad mat

Just nu har vi plats för en ny boende på Solsunda.

Solsunda är ett hem i Stockholm för vård och boende för vuxna med psykisk ohälsa. I SSIL:s senaste kvalitetsindex fick vi genomgående höga omdömen, de flesta långt över medelvärdet. Vi är extra stolta över helhetsbedömningen samt vårt arbete med att motivera våra boende. Det är centrala faktorer som betyder trygghet både för de boende samt dig som är handläggare.

Vi erbjuder:

ADL utredningar
Hög psykiatrisk kompetens
Multiprofessionella team
Täta kontakter med dig som är handläggare
Trygg herrgårdsliknande miljö
God vällagad mat

Kontakta oss

Föreståndare
Christoffer Ehn (placeringsansvarig)
Tlf direkt: 08 – 557 725 15
Huvudnr: 08 – 557 725 10
e-post: christoffer.ehn@solsunda.se

Verksamhetschef
Faisa Dirir-Ryderberg
Tlf direkt: 08 – 557 725 14
Huvudnr: 08 – 557 725 10
e-post: faisa.dirir@solsunda.se

VD
Eva Gråby
Telefon: 08 – 557 725 00
e-post: eva.graby@hagsunda.se

Kontakta oss

Föreståndare
Christoffer Ehn (placeringsansvarig)
Telefon: 08 – 557 725 15
e-post: christoffer.ehn@solsunda.se

Verksamhetschef
Faisa Dirir-Ryderberg
Telefon: 08 – 557 725 14
e-post: faisa.dirir@solsunda.se

VD
Eva Gråby
Telefon: 08 – 557 725 00
e-post: eva.graby@hagsunda.se