Solsunda erbjuder tre boendeformer, var och en anpassad efter graden av självständighet hos den boende.

Solsunda erbjuder tre boendeformer, var och en anpassad efter graden av självständighet hos den boende.

Tre boendeformer

På Solsunda bor de flesta i Stora huset. Här finns all gemensam service och personal på plats dygnet runt. I vår villa Solsidan finns ett gruppboende med sex lägenheter, gemensamt kök och vardagsrum. I ett tredje hus, Solgläntan, bor de som fungerar mest självständigt. Här har alla lägenheter eget pentry och badrum.

Solsunda hette ursprungligen Skuru gård och har anor sedan 1500-talet. Huvudbyggnaden fick sitt nuvarande utseende under sent 1700-tal, samtidigt som parken och trädgården anlades.

På Solsunda har vi arbetat med psykiatrisk omvårdnad sedan 1968. Det betyder att alla renoveringar och tillbyggnader sedan dess har gjorts för att skapa en skräddarsydd miljö för psykiatrisk vård. Tryggheten och omsorgen om det dagliga välmåendet är inbyggd i miljön som blir läkande i sig.

Solsunda erbjuder tre boendeformer, var och en anpassad efter graden av självständighet hos den boende. Om man är i behov av personal dygnet runt bor man i Stora huset, medan den som fungerar mer självständigt väljer gruppboendet i villan Solsidan.

I vårt tredje hus, Solgläntan, finns sex träningslägenheter. Alla med eget litet kök och badrum. Här bor den som fungerar mest självständigt. Fördelningen mellan de tre boendeformerna gör att det finns möjlighet att slussa boende vidare till mer självständiga boendeformer allteftersom de utvecklas.

Alla hus ligger grönt och skyddat. Tillsammans hittar vi det boende som passar bäst.

Tre boendeformer

På Solsunda bor de flesta i Stora huset. Här finns all gemensam service och personal på plats dygnet runt. I vår villa Solsidan finns ett gruppboende med sex lägenheter, gemensamt kök och vardagsrum. I ett tredje hus, Solgläntan, bor de som fungerar mest självständigt. Här har alla lägenheter eget pentry och badrum.

Solsunda hette ursprungligen Skuru gård och har anor sedan 1500-talet. Huvudbyggnaden fick sitt nuvarande utseende under sent 1700-tal, samtidigt som parken och trädgården anlades.

På Solsunda har vi arbetat med psykiatrisk omvårdnad sedan 1968. Det betyder att alla renoveringar och tillbyggnader sedan dess har gjorts för att skapa en skräddarsydd miljö för psykiatrisk vård. Tryggheten och omsorgen om det dagliga välmåendet är inbyggd i miljön som blir läkande i sig.

Solsunda erbjuder tre boendeformer, var och en anpassad efter graden av självständighet hos den boende. Om man är i behov av personal dygnet runt bor man i Stora huset, medan den som fungerar mer självständigt väljer gruppboendet i villan Solsidan.

I vårt tredje hus, Solgläntan, finns sex träningslägenheter. Alla med eget litet kök och badrum. Här bor den som fungerar mest självständigt. Fördelningen mellan de tre boendeformerna gör att det finns möjlighet att slussa boende vidare till mer självständiga boendeformer allteftersom de utvecklas.

Alla hus ligger grönt och skyddat. Tillsammans hittar vi det boende som passar bäst.