Besöks- och postadress:
Solsunda HVB-hem
Solsundavägen 14, 131 46 Nacka

Telefon: 08 – 557 725 10
Fax: 08 – 557 725 19
E-post: solsunda@solsunda.se

Samtliga fotografier på webbplatsen
är tagna på Solsunda.

Medlem i: